Полезные сайты "1С"

Ви можете перевірити актуальність релізів Ваших конфігурацій порівнявши їх з Поточними релізами конфігурацій програм «1С», що опубліковані на сайті  www.1c.ru/ukraina/support/release.jsp

Отримати оновленнями прикладних рішень (конфігурацій) і технологічної платформи можливо після реєстрації на Сайті підтримки користувачів «1С»  https://users.v8.1c.ru

Отримайте доступ до Методичних матеріалів, порад лінії консультації та іншої корисної інформації на сайті Інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС Україна)  http://its.1c.ua

Вся інформація по  сервісу здачі електронної звітності «1С:Звіт» (перевірка ліцензій, оновлення, методичні матеріали) на сайті http://www.1c-sed.com.ua

«КВІНТ-А» (г. Вышгород, Украина) на сайті «1С»  www.1c.ru/rus/partners